fbpx
Skip to content

üür

Eluruumi allkasutusse andmine

  Üldjuhul on üürnikul õigus majutada üüritavasse eluruumi oma perekonnaliikmeid, kui üürilepinguga ei ole määratud, et seda võib teha üksnes üürileandja nõusolekul.

  Varjatud puudused

   Seaduse kohaselt vastutab varjatud puuduste eest müüja ja seda reeglina ka siis, kui ta ise ei olnud puudustest teadlik.

   Leppetrahv üürisuhtes

    Võlaõigusseadus sätestab, et mitterahalise kohustuse rikkumise korral on üürilepinguga lubatud kokku leppida leppetrahvis, kui üürnik rikub mingit poolte kokkulepet.

    Müük ja paralleelne üür?

     Päris sageli tuleb ette, et inimene müüb enda korterit, milles ta ise ei ela ja paralleelselt annab seda üürile.

     Üüritulu maksustamine

      Kellelegi ei ole teadmata, et eluruumi üüritulu on tulumaksuga maksustatav. Maksustamise alla ei lähe üürniku poolt tasutud kõrvalkulud ning hoone korrashoiu- ja parenduskulud.

      Mida teha, kui üürnik jääb võlgu?

       Mida teha, kui üürnik jääb võlgu? Üürilepingut sõlmides võtab üürnik kohustuse tasuda üüri ja teisi asja kasutamisega seotud makse kogu üürilepingu kehtivuse aja jooksul.