fbpx
Skip to content

Üüritulu maksustamine

Kellelegi ei ole teadmata, et eluruumi üüritulu on tulumaksuga maksustatav.

Maksustamise alla ei lähe üürniku poolt tasutud kõrvalkulud ning hoone korrashoiu- ja parenduskulud

Saadud üüritulu tuleb deklareerida hiljemalt tulu saamisele järgneva aasta aprilli lõpuks ning tulumaks tasuda 1. oktoobriks.

Kui üürileandjaks on eraisik, siis ta saab üüritulust maha arvata 20% kulude katteks ning neid kulusid ei ole vaja dokumentaalselt tõendada.

Kui aga üürnikuks on juriidiline isik ja üürileandjaks eraisik, siis juriidiline isik peab ise üürileandjale maksmisele kuuluvast üürist maha arvama tulumaksu ning kandma selle Maksu- ja Tolliametile.

Sellisel juhul tuleb üürileandjal ikkagi esitada tuludeklaratsioon, mille alusel tagastatakse talle 20% üüritulult enammakstud tulumaks.

Kui üürileandjaks on FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) ja üürile andmine on tema ettevõtlustegevus, siis ta saab üüritulust maha arvata kõik reaalselt tehtud kulud, kuid need kulud tuleb dokumentaalselt tõendada.

Ka FIE peab üüritulu deklareerima.