fbpx
Skip to content

Korduma kippuvad küsimused

Küsimustele vastab KoduLine tiim meiliaadressilt info@koduline.ee

Mis on KoduLine?

KoduLine on internetikeskkond, kuhu kinnisvaramaaklerid üle Eesti – nii büroodes kui ka individuaalselt töötavad – on laadinud üles enda tutvustuse ja tingimused ning mille kaudu kinnisvaramüüjad ja ostuhuvilised saavad neid objektiivsetel alustel võrrelda ning värvata enda jaoks sobivaima.

Kuidas KoduLine toimib?

KoduLine andmebaasis on suur hulk maaklereid üle Eesti. Kui KoduLine lehele saabub eraisik, kes soovib kinnisvara müümiseks või ostmiseks maakleri abi, siis sisestab ta lihtsasse vormi enda objekti või ostuhuvi üldandmed ning see päring jõuab kõigi süsteemis olevate maakleriteni. Maaklerid esitavad 48 tunni jooksul omapoolsed tingimused ning KoduLine külastaja saab neid võrrelda. Maakleri värbamine toimub siinsamas KoduLine keskkonnas, vajutades sobiva pakkumise all nuppu “värba!” – nii on tagatud, et maakler osutab teenust just selles pakkumises kirjas olevate tingimustega. Pakkumised kehtivad kolm ööpäeva ning selle aja jooksul tuleks sobivaim välja valida.

Mis saab siis, kui ma sobivat maaklerit ei leia?

KoduLine külastajal puudub kohustus maaklerit värvata, kui ta sobivat maaklerit ei leia. Samuti ei pea enda valikut kuidagi põhjendama – kolme ööpäeva jooksul pakkumised aeguvad ning soovi korral võib külastaja teha uue päringu, täpsustades ankeedis oma soovi.

Milline on KoduLine ärihuvi, mille pealt KoduLine oma tasu saab?

KoduLine otsingumootori kasutamine ja maakleri värbamine on kinnisvaraostjale ja -müüjale täiesti tasuta. KoduLine saab oma tasu maakleritelt, kes saavad KoduLine kaudu juurdepääsu ja kandideerimisvõimaluse kõigile siialaekunud päringutele ning sedakaudu uusi tehinguid. See on maakleri jaoks reklaamikulu ning lõppklient seda tasuma ei pea. Kinnisvaramüüja ja -ostja arveldavad maakleritega nii nagu ikka. Lihtsalt KoduLine-süsteemi kaudu on eelenvalt võimalik erinevate büroode maaklerite sellekohaseid pakkumisi võrrelda ning leida enda jaoks parim.

Mis saab siis, kui KoduLine külastaja leiab KoduLine süsteemist maakleri, kuid ei värba teda KoduLine süsteemi kaudu, vaid otsib ta eraviisiliselt üles?

Eesti on väike ja ka selline võimalus on olemas. Kuid see ei ole kuigi mõttekas, kuna KoduLine kaudu värbamine on ostjale ja müüjale niikuinii tasuta ja mingeid lisakulusid see kaasa ei too. Küll aga ei ole KoduLinel võimalik süsteemivälise tellimise puhul enam tagada, et maakler pakub oma teenust just nendel tingimustel, mille ta KoduLine lehel on välja pakkunud. Kuna KoduLine keskkonnas konkureerivad maaklerid teiste maakleritega üle Eesti, siis tõenäoliselt on nad just KoduLine külastajatele pakkunud välja oma parimad võimalikud tingimused.

Millist kasu toob KoduLine kinnisvara müüjale või ostjale?

Eraisik, kes müüb või ostab kinnisvara, saab enne maakleri värbamist erinevate maaklerite tingimusi võrrelda ja leida enda jaoks sobivaima. Mingit lisatasu sellega ei kaasne – pigem on just KoduLine süsteemis väljas maaklerite parimad võimalikud tingimused, sest siin konkureeritakse paljude teiste maakleritega. Ja mis tarbija jaoks eriti mugav – suhtlus maakleriga algab alles pärast valiku tegemist, See tähendab, et pärast maakleri väljavalimist ei pea teistele maakleritele eraldi ära ütlema ega põhjendama, millisel põhjusel nad valituks ei osutunud.

Millist kasu toob KoduLine maaklerile?

Erinevate büroode maakleritel ja iseseisvatel maakleritel on võrdne juurdepääs KoduLine süsteemi saabunud päringutele. See tähendab, et uus võimalik klient ei ole pidanud eelnevalt langetama eelvalikut kinnisvarabüroo kaubamärgi põhjal, vaid edastab oma soovi ühekorraga kõigile maakleritele ja neil kõigil on võrdne võimalus kandideerida ainult omaneda oskuste ja tingimuste põhjal ja näidata omaenda tugevusi.

Millist kasu toob KoduLine kinnisvarabüroodele?

KoduLine keskne andmebaas vähendab kinnnisvaraturu killustatust. Eesti väikesel kinnisvaraturul tähendab see, et kliendil on palju suurem tõenäosus leida just see maakler, kes tema soovi täitmiseks sobivaim ja seeläbi saada parim võimalik kliendikogemus. See aga tõstab kogu valdkonna mainet tervikuna. Tihti ei ole ju kehva kinnisvarakogemuse põhjuseks see, et valitud büroo oleks kehv, vaid asjaolu, et projektid jaotuvad büroodele juhuslikult – mitte selle järgi, millises piirkonnas või milliste objektide osas bürool kõige enam oskusi ja võimalus on.

Milliseid probleeme KoduLine lahendab?

– Kinnisvara ostu- või müügisooviga eraisik ei pea enam valima maaklerit juhuslikult, vaid võrrelda objektiivsete omaduste põhjal, suurendades seeläbi enda kindlustunnet ning ka tema poolt valitud maakleri enesekindlust.

– Eraisik on seni tundnud, et ta on kinnisvaraturul maakleritest nõrgemal positsioonil. Eraisiku kogemused kinnisvaraturul on maakleritest väiksemad ja seetõttu on tal olnud raskem saavutada enda jaoks sobivaid tingimusi ning enda jaoks probleemsetes küsimustes maakleritega debateerida. KoduLine kasvatab eraisiku jõupositsiooni kinnisvaraturul, mis pikemas perspektiivis vähendab eraisikute skeptilisust selle valdkonna suhtes ning samal ajal kohandab turgu just kliendi soovide järgi.

– Kinnisvaramaakleritel väheneb asjatu töö hulk, kuna klient teeb otsuse juba eeltäidetud tutvustuse ja tingimusankeetide põhjal, mistõttu maakler saab panustada aega vaid nendesse klientidesse, kes on ta juba välja valinud.

Mille eest KoduLine vastutab?

KoduLine vastutab selle eest, et kõik süsteemis olevad ja kandideerivad maaklerid pakuvad teenust just võrdluses välja pakutud tingimustel. Kui peaks juhtuma, et mõni KoduLine süsteemi kaudu värvatud maakleritest asub ühepoolselt enda poolt lubatud tingimusi painutama, siis KoduLine saab sõltumatu osapoolena anda olukorrale oma hinnangu ning vajadusel aidata leida kliendi tingimustele vastava uue maakleri. Kuna KoduLine on büroodest sõltumatu organisatsioon, siis on KoduLine puhul välistatud, et kliendi sellekohane mure jääb tema vähese teadlikkuse või kinnisvarabüroo ringkaitse tõttu tähelepanuta.