fbpx
Skip to content

Üürilepingu kehtivus omaniku vahetumisel

Sageli esineb olukordi, kus omanik müüb korterit, mis on samaaegselt üürile antud. Selline tegevus on igati normaalne, kuid siin tuleb arvestada, et korteri müümisega üürileping ei lõpe. Seda ka siis, kui üürilepinguga on nii kokku lepitud või müügilepingus on klausel, et valduse üleandmise ajaks peab üürnik olema korterist lahkunud.

Kui aga uus omandaja vajab korterit tungivalt endale, võib ta üürilepingu kolmekuulise etteteatamisega üles öelda.

Mis on tungiv omavajadus?

Riigikohus on selgitanud, et üürileandja omavajadus tähendab tõendatud vahetuid, tõsiseid ja aktuaalseid põhjusi üürilepingu eseme kasutamiseks.

Omavajadus ei pea tingimata seisnema selles, et üürileandja on äärmises häda- või sunniolukorras, vaid situatsiooni, kus üürileandja saaks omandatud ruumide kasutamisega oluliselt kokku hoida oma kulusid.

Kuid mida paljud müüjad ei tea, on asjaolu, et kui uus üürileandja ütleb tähtajalise üürilepingu üles enne lepingu tähtaja möödumist, vastutab just eelmine omanik lepingu lõppemisega üürnikule tekkinud kahju eest.

Minu soovitus on – kui soovite müüa ja paralleelselt välja üürida korterit või muud kinnisasja, sõlmige alati tähtajatu üürileping.

Tähtajatut üürilepingut saab kumbki pool korraliselt üles öelda kolmekuulise etteteatamisega.