fbpx
Skip to content

Mida tähendab varalahusus?

Tänapäeval on paljud inimesed abielu suhtes ignorantsed aga on ka neid, kes kardavad, et kaasa soovib temaga abielluda vaid materiaalsetel põhjustel. 

Jah, reeglina tähendab abielu abikaasadele õiguste ja kohustuste kõrval ka varalisi õigusi ja kohustusi. 

Kuid perekonnaseadus võimaldab abikaasadel valida suisa kolme varasuhteliigi vahel, milleks on:

  1. varaühisus
  2. vara juurdekasvu tasaarvestus 
  3. varalahusus. 

Just viimane tagab täieliku sõltumatuse varalises mõttes, kuna selle varasuhteliigi korral käsitatakse abikaasasid varalistes suhetes isikutena, kes ei ole teineteisega abielus. Seega ei peaks varaline suhe olema takistuseks kooselu seadustamisel.

Varalahususe korral ei ole abikaasadel seadusest tulenevaid ühiseid õigusi vara suhtes.

Sellise varaga tehinguid tehes pole vaja teise abikaasa nõusolekut. Seega on abikaasad omavahel majanduslikult täiesti sõltumatud.

Varalahususe varasuhteliigi saavad tulevased abikaasad valida abiellumisavaldusega või juba abielus olles muuta olemasolevat varasuhteliiki abieluvaralepinguga.

Abieluvaraleping peab olema sõlmitud notariaalses vormis. Kuid siin on ka negatiivne pool.

Nimelt, kui abielu jookseb karidele ja lahutatakse, ei ole kummalgi abikaasal õigust nõuda abielu kestel omandatud vara jagamist, nagu seda saab teha varaühisuse puhul. See aga tähendab paraku seda, et nõrgemal majanduslikul positsioonil oleval abikaasal puudub majanduslik kindlustunne.

Samas on majanduslikul sõltumatusel ka positiivne külg.

Kui näiteks majanduslikult paremini kindlustatud abikaasa on võtnud endale kohustusi, mida ta ei suuda täita, siis ei teki nõrgemal positsioonil oleval abikaasal nende täitmise suhtes kohustust.