fbpx
Skip to content

Vanaema isiklik kasutusõigus

Sageli soovivad eakamad inimesed oma vara juba eluajal lastele või lastelastele üle anda, sõlmides selleks kinkelepingu.

Miks seda tehakse?

Reeglina soovitakse säästa oma lähedasi pärimisega seotud kuludest. Seejuures ei pruugi kinkelepingu sõlmimisega seotud kulud olla väiksemad kui pärimismenetlusega seotud kulud

Kinkelepinguga seotud kulud sõltuvad vara väärtusest, pärimismenetluse kulud on aga notari tasu seadusega fikseeritud kindlad summad.

Kui palju pärimise eest tuleb maksta, sõltub milliseid teenuseid notarilt oodatakse. Seega võib kinkeleping osutuda ka kulukamaks.

Kui aga pärast inimese surma ilmneb, et tal olid ka hoiused või lisaks mõni muu vara, tuleb ikkagi algatada pärimismenetlus.

Siiski ei ole õige eluajal loobuda oma varast vaid seetõttu, et nii on odavam. Kui inimene seda ikkagi teha soovib ja ei näe selles enda jaoks riske, siis on see igaühe oma valik.

Kui aga kingituseks on kinkija elukoht, tuleks koos kinkelepingu sõlmimisega seada sellele eluasemele isiklik kasutusõigus kuni kinkija surmani.

Miks seda on vaja teha?

Peale kinkelepingu sõlmimist, saab kingisaajast selle eluaseme omanik ja ta võib selle vabalt ära müüa või näiteks võtta laenu, pannes vanaema/vanaisa eluaseme laenu tagatiseks.

Kui laenu õigeaegselt tagasi ei maksta, võib laenuandja nõuda vara sundvõõrandamist.

Sellise musta stsenaariumi korral jääks vanaema/vanaisa oma kodust ilma. Kasutusõigus aga tagab eluaseme säilimise ka täitemenetluse korral.

Kinkija võib elamusse majutada oma perekonnaliikmeid, samuti isikuid, keda on vaja tema eest hoolitsemiseks.

Kui kasutusõigus on antud vaid elamu osale, ei välista see ka elanikele ühiseks kasutamiseks määratud ruumide, sisustuse ja seadmete kasutamist.

Kui kasutusõigus on antud näiteks vanaemale ja vanaisale ühiselt, kestab kasutusõigus seni, kuni on elus kas või üks neist, kui kasutusõiguse seadmisel ei ole kokku lepitud teisiti.

Kui ilmneb, et pärast kinkelepingu sõlmimist on kingisaaja oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust, võib kinkija kinkelepingust taganeda.

Kinkelepingust saab taganeda aasta jooksul taganemise aluse ilmnemisest.

Kokkuvõttes tahaks panna eakate südamele, et nad enne kinkelepingu sõlmimist mõtleks hoolega järele, kas on mõistlikum olla kuni surmani oma vara peremees või jääda vaid selle kasutajaks.

Pärijate ringi ja pärimistingimusi saab määrata ka testamendiga.