fbpx
Skip to content

Mida silmas pidada välismaalasega üürilepingu sõlmimisel?

Kohe-kohe algab kool ja Eestisse saabub hulk õpihimulisi noori välismaalt. Kõikidele tudengitele ei jagu kohti üliõpilaskodus või soovitakse privaatsemat elamispinda.

Samuti tuleb Eestisse tööle hulk inimesi, kellel kõigil on vaja kuskil elada. Sellisel juhul otsitakse endale üürikodu.

Kui Euroopa Liidu kodanikega üürilepingu sõlmimine probleemi ei tekita, siis kolmandatest riikidest tulnud välismaalastega on asi keerulisem.

Nimelt peab kolmanda riigi kodanikul olema Eestis viibimiseks seaduslik alus.

Siin ei piisa üürilepingu sõlmimiseks ainult kooli vastuvõtmise tõendist.

Kui kolmanda riigi kodanikule väljastatakse tõend kooli vastuvõtmisest, siis välismaalane peab seadusliku aluse puudumisel pöörduma välisesindusse viisa või elamisloa taotlemiseks. 

Samuti tööandja kutse ei anna alust välismaalase Eestisse saabumiseks ning tööandja kutse on kinnituseks elamisloa taotlemisel, et tööandja kutsub välismaalase Eestisse. Isik, kes võimaldab välismaalasele eluaset või sõlmib temaga üürilepingu, on kohustatud kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust. 

Seda saab teha  Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel, kus saab kontrollida ka elamisloa kehtivust. 

Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimisele kaasaaitamise eest varalise kasu saamise eesmärgil karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.