fbpx
Skip to content

leppetrahv

Varjatud puudused

  Seaduse kohaselt vastutab varjatud puuduste eest müüja ja seda reeglina ka siis, kui ta ise ei olnud puudustest teadlik.

  Leppetrahv üürisuhtes

   Võlaõigusseadus sätestab, et mitterahalise kohustuse rikkumise korral on üürilepinguga lubatud kokku leppida leppetrahvis, kui üürnik rikub mingit poolte kokkulepet.

   Mis on leppetrahv?

    Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma.