fbpx
Skip to content

Mis on ostueesõigus?

Selle teema kohta ringleb palju erinevaid „linnalegende“, kuid teeme enne selgeks, millega on tegu.

Kellel on ostueesõigus?

Ostueesõigus on eelkõige kaasomanikel kaasomandi osa müügi korral aga ka teatud juhtudel riigil ja kohalikul omavalitsusel.

Siin on ka mõningaid erandeid.

Näiteks ei saa ostueesõigust teostada, kui asi müüakse lähedasele sugulasele või abikaasale.

Samuti ei saa ostueesõigust teostada, kui asi müüakse sundtäitmisel või pankrotimenetluses aga ka sundvõõrandamise korral.

Ostueesõigust ei ole ka naabritel korteriomandi müügi korral. Levinud on arusaam, et ostueesõiguse korral tuleb ostueesõigust omavalt isikult luba küsida või teda müügist enne tehingut teavitada. See ei vasta tõele.

Asja suhtes ostueesõigust omav isik võib ostueesõigust teostada, kui müüja on sõlminud ostjaga müügilepingu.

Seega on ostueesõigus tehingujärgne.

Teine müüt on, et kui ostueesõigust tahab üheaegselt teostada mitu isikut, siis korraldatakse nende vahel enampakkumine.

Ka see ei vasta tõele. Ostueesõigus on õigus, mille teostamise korral loetakse ostueesõigust omava isiku ja müüja vahel sõlmituks müügileping samadel tingimustel, milles müüja ostjaga kokku leppis.

Järelikult müügilepingu tingimusi muuta ei saa.

Kui ostueesõigus kuulub mitmele isikule eraldi ja nad soovivad seda teostada, heidetakse nende vahel liisku.

Ostueesõiguse korral tuleb koheselt peale müügilepingu sõlmimist sellest teavitada ostueesõiguslasi.

Ostueesõiguse teostamise tähtaeg on kaks kuud teate saamisest.

Ostueesõiguse teostamine toimub notariaalse avalduse tegemisega müüjale.

Kuna müügileping jääb kehtima ka ostueesõigust omava isiku suhtes ja müüja ei saa müügilepingut täita mõlemale ostjale, peab ta esmase ostjaga sõlmitud müügilepingust taganema.

Kui esmase müügilepingu järgselt toimus ka omandi üleandmine, siis peab esmane ostja andma nõusoleku kinnistusraamatus kande muutmiseks, et ostueesõigus omavat ja seda soovivat isikut saaks kinnisasja omanikuna kanda kinnistusraamatusse.

Suhteliselt keeruline ja palju pingeid tekitav situatsioon. Kuigi see ei ole kohustuslik, võiks pingete hajutamiseks ikkagi uurida naabrite meelsust enne tehingut.

Ostueesõigusest loobuda otseselt ei saa, ostueesõigust omavale isikule jääb ikkagi see kahe kuuline otsustamise tähtaeg, kuid tõenäoliselt vähendaks see riske.