fbpx
Skip to content

Kui abielu läheb lõhki, mis siis saab?

Kahjuks me elame täna kriisiolukorras – sõda, energiahindade hüppeline tõus, inflatsioon ja ega koroonagi ole kuskile kadunud.

Kõik see aga toob paratamatult kaasa pingeid ka peresuhetes. Kui suhe käriseb ja koos ei ole enam võimalik edasi minna, abielu lahutatakse.

Abielu saab lahutada perekonnaseisuametis või notari juures. Kui kokkulepet ei saavutata, siis kohtus.

Koos abielu lahutamisega, tuleb ka ühiselt soetatud vara ära jagada. Kuna enamasti moodustab abielu kestel soetatud vara abikaasade ühisvara, siis kuulub see vara mõlemale abikaasale kindlaksmääramata osades ning ei oma tähtsust kumma abikaasa nimele see omandamisel registreeriti.

See tähendab, et vara jagatakse kas võrdsetes osades või poolte kokkuleppel muus suhtes.

Ekslik on arvata, et vara jagamiseks piisab vaid lahutatud abikaasade omavahelisest kokkuleppest või et ühisvara kaotab mõne aja möödudes kehtivuse ja muutub asja kasutanud poole lahusvaraks.

Vara jagamine tuleb vormistada notaris. Kui abikaasad ei suuda vara jagamises kokkuleppele jõuda, tuleb ette võtta kohtutee.

Kui aga ühisvara jäi mingil põhjusel jagamata ja on vaja teha tehingut, näiteks kinnisasja ära müüa, siis tuleb endine abikaasa üles otsida ja müügiks tema nõusolek saada.

Nõusolek peab olema samuti notariaalne.

Aga mis siis, kui teineteisega ei ole juba aastaid suheldud, ei teata eksi elukohta ega sedagi, kas on üldse elus?

Siis võib juhtuda, et ette tuleb võtta pikk ja keeruline kohtutee endise abikaasa surnuks tunnistamiseks.

Ja sellele järgneb juba pärimismenetlus.